Mainkan dengan []!
Draw , pilih salah satu unit anda, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran.
Rasakan sepenuhnya kuasa saya!