: Apabila unit ini diride oleh unit dengan hanya 《Aqua Force》 untuk klannya, cari dek anda untuk maksimum “Blue Storm Armada”, tunjukkan, letak ke dalam tangan, dan shuffle dek anda.
: Pada giliran anda, jika anda mempunyai Vanguard dengan “Maelstrom” dalam namanya, unit ini dapat +5000.
Tidak mempedulikan akan kesakitan dan pengorbanan. Itulah tugas mereka.