: Semua unit anda yang lain dalam kolum yang sama dengan unit ini dapat .
Dapatkah kau membantuku? Terima kasih.