Mainkan dengan []!
Pilih salah satu Vanguard pihak lawan, dan unit itu dapat -1 hingga akhir pertempuran.
Jalan buntu yang tak dapat dielakkan.