: Apabila unit ini diberi Senjata, , pilih unit grade 1 atau kurang dari , dan panggil ke .

: Jika unit ini memegang dua atau lebih Senjata, [], gugurkan semua unit RG baris depan pihak lawan, dan unit ini dapat +1 hingga akhir giliran.

Kesedihan mengikat jiwa, kerakusan yang tidak terhingga.