: Apabila unit ini diletak ke dari tangan, jika anda mempunyai Vanguard dengan “Bavsargra” dalam namanya, [ & buang dari tangan], cari dek atau anda untuk maksimum Senjata, tunjukkan, dan letak ke dalam tangan, dan jika anda cari dek, shuffle dek anda.
: [ & Letak Senjata dari ke dalam jiwa], draw , dan unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.
Genggamlah dengan tangan itu. Bentuk pikiran yang lurus pada setiap masa.