: Pada pertempuran kelima atau lebih pada giliran ini, kos kebolehan asal Vanguard anda dengan “Flagburg” dalam namanya dikurangkan dengan .
Menyimpan ombak yang berterus dalam tubuhnya, dan lakukan keadilan.