: Pada pertempuran dimana Vanguard anda dengan “Mediell” dalam namanya diserang, unit ini dapat +5000.
Fuu~ Ini adalah satu keperluan di hari seperti ini~