: Apabila unit ini menyerang Vanguard, jika anda mempunyai Vanguard dengan “Clarissa” dalam namanya, pilih salah satu Vanguard anda, dan anda boleh berikan unit itu dan unit ini +5000 hingga akhir giliran. Jika anda berikan, letak unit ini ke bahagian bawah dek anda pada akhir pertempuran.
Bakat yang dihasilkan di sekolah, akan dibawa kepada generasi yang seterusnya.