: Pada giliran anda, unit ini dapat +2000 untuk setiap di anda.
Setiap nota, dengan teliti.