: Apabila unit ini diride, jika anda pemain kedua, draw .
Hah…… Hah…… Saya…… tidak…… boleh……