: Apabila unit ini di, [], pilih salah satu unit RG grade 2 atau lebih pihak lawan, gugurkan, dan unit ini dapat +2000 hingga akhir pertempuran.
Tidak mudah menembus area ini. Tidak selama dia mengawasi.