(Setelah Set Order dimainkan, letak ke anda.)

Mainkan dengan []!

[]: Jika anda hanya mempunyai Dunia, efek berikut aktif mengikut jumlah di dalam anda.

– Dunia anda menjadi “Dark Night”.

atau lebih – Dunia anda menjadi “Abyssal Dark Night”.

[]: Apabila token “Shadow Army” anda diletak, unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran.

Di sini, terukir azam dan janji yang tidak tergoyahkan.