: Apabila unit ini diride, jika anda pemain kedua, draw .
Boleh kamu memberitahu keinginanmu?