: Apabila unit ini diride, jika anda pemain kedua, draw .
Janji di hari yang masih jauh. Bunyi ombak yang mengandungi keazaman.