: Apabila drive cek anda tunjukkan unit trigger, jika Vanguard anda ialah “Hexaorb Sorceress”, [gugurkan unit ini], dan atau .
Terdapat nilai dalam pertaruhan ini.