: Apabila unit ini diride, jika anda pemain kedua, draw .
Mahukah kamu pergi bersamaku?