(Setelah Set Order dimainkan, letak ke anda.)

: Anda boleh mempunyai maksimum enam belas “Neatness Meteor Shower” di dalam dek anda.

: Apabila ini diletak ke , anda boleh . Jika ini diletak oleh kebolehan Vanguard anda, anda boleh draw .

: Apabila ini diletak dari ke , pilih salah satu unit RG pihak lawan, dan gugurkan.

Hapuskan semua tanpa jejak!