: Anda tidak boleh mainkan ini.
Operasi – : Apabila ini dioperasi, pilih salah satu unit RG pihak lawan, gugurkan, pilih salah satu Vanguard pihak lawan, dan unit itu dapat -5000 hingga akhir giliran. [ & Kembalikan 1 unit RG ke dalam tangan], dan panggil ini sebagai unit normal dengan 23000/ 1 ke terbuka. Jika anda panggil, letak unit itu ke dalam pada akhir giliran.
Benteng udara sempurna yang dapat menjangkau keseluruhan Cray.