: Unit ini dapat +5000 untuk setiap Order di anda. (Juga aktif pada giliran pihak lawan)
Penjajah tidak akan diampuni!