: Jika Vanguard anda ialah “Apex-surpassing Sword, Bastion Prime”, unit ini dapat grade +2/ +5000. (Juga aktif pada giliran pihak lawan)
Bakat yang bakal mencapai puncak. Inilah petandanya.