: Apabila unit ini diletak ke, jika Vanguard anda ialah “Flagship Dragon, Flagburg Dragon”, pilih salah satu unit RG anda yang lain, dan hingga akhir giliran, unit itu dapat “ : Apabila unit ini menyerang, jika ini pertempuran pertama pada giliran ini, [ & ], dan unit ini.”.
Tiada erti belas kasihan bagimu!