: Apabila unit ini di- oleh kebolehan Vanguard anda, [], dan draw . : Pada giliran anda, semua unit RG anda yang lain dalam kolum yang sama dengan unit ini dapat +5000.
Walaupun sekali dalam seribu, tidak mungkin saya akan gagal.