: Jika “Six-Flower Fractale” anda dinyanyikan pada giliran ini, unit ini dapat +5000.
Kegagalan, adalah satu bekalan untuk kejayaan yang seterusnya.