: Apabila unit ini diletak ke atau, jika anda mempunyai “Meteorite” di anda, [], draw , dan unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.

: Jika dan anda mempunyai lima atau lebih Set Order, unit ini dapat +5000. (Juga aktif pada giliran pihak lawan)

Tepati janji adalah sebab kebangkitan saya.