: Jika anda mempunyai token “Plant”, dan jiwa anda mempunyai “Future Suzerain, Granfia”, apabila anda ride grade 3 dengan “Granfia” dalam namanya dari ride dek anda, anda boleh ride tanpa buang dari tangan.
Hanya dengan pendidikan, mampukah seseorang itu menjadi seorang pemerintah yang baik?