– Satu “Trickstar” dan satu unit &#60Prayer Dragon&#62 (Anda boleh letak unit ini keatas semua unit yang ditentukan daripada panggil seperti unit normal ke )
: Jika unit ini dalam kondisi , [], pilih salah satu unit RG pihak lawan, dan gugurkan.
: Apabila unit ini dalam kondisi menyerang Vanguard, unit ini dapat +2000 untuk setiap terbuka pihak lawan hingga akhir pertempuran. Kemudian, jika pihak lawan mempunyai satu atau kurang unit RG, [], unit ini dapat drive -1 dan lakukan drive cek hingga akhir pertempuran.
Demi melindungi semua kemungkinan yang bersinar dan masa depan yang berkilauan.