: Apabila unit ini di- oleh kebolehan Vanguard anda, anda boleh .
Maju! Wahai kesatria kebanggaan! Panji negara berada di sini!