: Sentinel (Anda hanya boleh mempunyai maksimum dengan “Sentinel” di dalam dek).
: Apabila unit ini diletak ke , [Buang dari tangan], pilih salah satu unit anda, unit itu dapat pertahanan sempurna hingga akhir pertempuran.
Tanpa sebarang cela, pertahanan sempurna!