(Setelah Set Order dimainkan, letak ke anda.)

Mainkan dengan []!

: Apabila ini diletak ke , panggil satu token “Shadow Army” ke anda. (“Shadow Army” mempunyai 15000 dan )

[]: Jika anda hanya mempunyai Dunia, efek berikut akan aktif mengikut jumlah di anda.

– Dunia anda menjadi “Dark Night”.

atau lebih – Dunia anda menjadi “Abyssal Dark Night”.

Malam semakin kelam.