: Apabila unit ini unit grade 3, pihak lawan tidak boleh hingga akhir pertempuran.
Ora ora!! Seperti kata senior!!