: Semua unit RG anda dengan nama selain dari nama unit ini tidak boleh dipilih oleh efek pihak lawan.
: Apabila serangan unit ini ke Vanguard mengenai sasaran, anda boleh .
Hei, kemana perlu kita pergi hari ini?