: Pada akhir pertempuran yang di unit ini, jika anda mempunyai Set Order, [letakkan unit ini ke dalam jiwa anda], dan .
Kemusnahan dunia dari sebuah ciptaan.