: Jika Vanguard anda ialah “Avaricious Demonic Dragon, Greedon”, [letak ini ke ], pilih salah satu Vanguard anda, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran.
Dunia di mana naga yang rakus menguasai.