: Jika anda mempunyai tiga atau lebih unit grade 3, [], dan semua unit grade 3 anda dapat hingga akhir giliran.
Kuasa yang luar biasa semakin menghampiri.