: Apabila unit ini diletak ke atau atau , [ & buang Order dari tangan], draw , dan unit ini dapat +5000/ +5000 hingga akhir giliran.
Menyelam ke dalam lautan penebusan.