Mainkan dengan []!
Lihat teratas deck anda, pilih maksimum satu unit, panggil ke , dan buangkan yang lain. Jika Alchemagic, panggil ke , dan semua unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.
Akan aku bantu tanpa balasan