: Jika Dunia anda “Abyssal Dark Night”, unit ini boleh menyerang unit pihak lawan di baris belakang.
Anda berikutnya.