: [Buang dari tangan anda], pilih unit dengan hanya 《Aqua Force》 untuk klannya atau dari jiwa anda, panggil ke , dan unit itu dapat “ : Apabila unit ini menyerang, jika Vanguard pihak lawan grade 3 atau lebih, dan ini pertempuran pertama pada giliran ini, [], dan unit ini.” hingga akhir giliran, dan pada akhir giliran itu, letak unit itu ke dalam jiwa.
: Apabila unit ini menyerang Vanguard, jika ini pertempuran keempat atau lebih pada giliran ini, draw , pilih salah satu unit RG pihak lawan, dan gugurkan.
Naga biru yang mau menguasai dunia, lalu menjadi manifestasi keadilan mutlak.