: Apabila unit ini diletak ke atau , [ & gugurkan 1 unit RG yang lain], pilih salah satu unit RG pihak lawan, gugurkan, dan unit ini dapat drive +1 hingga akhir giliran. : Pada giliran anda, jika unit RG anda digugurkan pada giliran ini, unit ini dapat +5000.
Menjadi bayangan yang membuka jalan. Itu tanda tekadnya.