: Apabila unit ini diletak ke, jika anda mempunyai Vanguard dengan “Blaster” dalam namanya, [ unit ini], lihat teratas dek anda, dan jika unit, anda boleh panggil ke. Pada akhir giliran itu, gugurkan unit yang dipanggil itu. (Letak di atas dek jika anda tidak panggil)
Orang bijaksana yang terus mencari jawapan.