: Jika pihak lawan mempunyai atau lebih di penjara anda, unit ini dapat + 2000 / +5000.
Tangkap mereka semua!