: Apabila unit ini diletak ke, pilih salah satu unit pihak lawan di penjara anda, anda boleh panggil ke terbuka pihak lawan. Jika anda panggil, pilih salah satu unit RG pihak lawan, dan letak ke penjara anda. (Anda memilih terbuka untuk dipanggilkan)
Ayo selesaikan semuanya.