: ini boleh dibayar dengan “Tunjukkan “Flagship Dragon, Flagburg Dragon” atau “Inroad Shooter” dari tangan”. Apabila unit ini diride, [ selain ini], dan panggil ini ke.

: Apabila unit RG anda yang lain menyerang Vanguard, jika Vanguard anda ialah “Flagship Dragon, Flagburg Dragon”, [], dan unit ini.

Para pemenang akan ditentukan melalui jumlah peluru.