Keperluan adalah sesuatu yang berubah setiap hari.