: Apabila unit ini diride oleh unit dengan “Astroea” dalam namanya, pilih satu “Almajestar, Schwart=Sparda” dari jiwa anda, dan panggil itu dan ini ke .
: Jika anda mempunyai Vanguard dengan “Almajestar” dalam namanya, [], pilih dua unit trigger dari anda, letak ke dalam jiwa, dan unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.
Mereka yang menghalang kami, akan saya penggal semuanya!