Produk

Booster 10 : Penerbangan Chakrabarthi


Di Pasaran        

31 July 2024


Negara

Dragon Empire, Dark States, Keter Sanctuary, Stoicheia, Brandt Gate.


Tipe Kad


Lain lain

1 booster mengandungi 6 kad
1 kotak mengandungi 24 booster

KAD TAMPILAN